• https://www.facebook.com/groups/201325903293558/
 • https://twitter.com/yapikorumacilar
 • http://www.instagram.com/yapikorumacilari

 

TARİHSEL ÇEVRE VE YAPI KORUMACILARI DERNEĞİ

Bize Ulaşın

TARİHSEL ÇEVRE VE YAPI KORUMACILARI DERNEĞİ


Altunizade, Güllübahçe Sokak  9/2 Üsküdar/İSTANBUL


0 216 474 17 28


info@yapikorumacilari.org

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret35958

Dernek Ana Tüzüğü

TARİHSEL ÇEVRE VE YAPI KORUMACILARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi:

Madde1: Serbest çalışan,eski eser projelendirme ve uygulaması yapan, bilgi, tecrübe ve emeklerini, eski eser korumacılığı için kullanan Mimarlar Odası Üyesi Mimarların 1998              tarihinde kurdukları derneğin adı TARİHSEL ÇEVRE VE YAPI KORUMACILARI DERNEĞİ’dir.

Madde2: Derneğin merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınrıları içindedir ve amblemi içiçe geçmiş üç eşit kareden oluşmaktadır. Amblemin renkleri bordo, gri ve siyahtır.

Derneğin  e-mail adresi:www.yapikorumacilari@gmail.com  dur.

Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları:

Madde3: Dernek amacına ulaşmak üzere aşağıdaki konularda çalışmalar yapar:

 1. a) Bilimsel korumacılık adına araştırma ve çalışmalar yapmak.
 2. b) Bilimsel korumacılık adına proje ve uygulama kalitelerini arttırmak.
 3. c) Evrensel korumacılık ilkelerini araştırmak, ilgili kurumlar, kuruluşlar ile meslekdaşlara, uzmanlara ve kamuoyuna tanıtıp, uygulamaya yönelik öneriler oluşturmak,

ç) Bireyler halinde edinilen bilgi, materyal, malzeme, tecrübe ve arşivleri ortak kullanıma açmak ve dernek merkezinde ortak arşiv oluşturmak.

 1. d) Dernek bünyesinde oluşturulan ortak üretim, bilgi ve belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak, sergilemek, aktarmak.
 2. e) Kişisel ticari amaç ve kazanç paylaşma amacı olmaksızın (araştırma, proje, uygulama ile benzerleri anlamında) ortak üretimler yapmak.
 3. f) Koruma amaçlı yayın yapmak, koruma kurullarında alınan ilke kararlarını-kararları, kayıt sıralarını, belediyelerde, mahkemelerde ve resmi kurum ve kuruluşlarda konu ile ilgili karar, yönetmelik, yasa ve kararnameleri duyurmak ve bu bilgilerden arşiv oluşturmak.
 4. g) Eski eserlerle ilgili alanda proje hazırlanması, onaylanması, uygulanması esnasında resmi kurum ve kuruluşlarla (Mimarlar Odası, Koruma Kurulları, Belediyeler, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, İSKİ, TEK v.b) olan ilişkilerde karşılaşılan ortak sorunlar üzerine çözümler aramak, ortak tavırlar oluşturmak, öneriler sunmak.

ğ) Mesleki otokontrolü sağlamak.

 1. h) Kültürel geziler düzenlemek.

ı) Yurtiçinden ve yurtdışından dernek amacıyla ilgili uzmanları davet etmek.

 1. i) Mesleki eğitim amaçlı kurs, seminer ve paneller düzenlemek.
 2. j) Yukarıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek üzere Dernekler Yasası’nın 64. md.’sinde anılan kapsam içinde olmak üzere, dernek merkez ve şubeleri ile amaç ve çalışmaları için gerekli taşınmazları satın almak ve bu yolda çalışmalar yapmak, dernek gelirlerinden bir bölümünün açılacak yapı tasarrufu fonunda toplanmasını sağlamak.
 3. k) Dernek, hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.
 4. l) Dernek, kamu yararına çalışmalar yapar. Dernek, merkezinde ve şubelerinde ilgili mercilerin onayını alarak lokal açabilir.
 5. m) Dernek, tüzel kişiliği sürmek koşuluyla, vakıf kurabilir.

 

Derneğin Kurucuları:

Madde4: Dernek Kurucularının ad ve soyadları ile meslekleri ve uyrukluğu ile konut adresleri aşağıdaki gibidir:

Adı-Soyadı                    Mesleği                 Uyruğu                Konut Adresi                                          

1-Deniz Alkan                Mimar                    T.C                       Feneryolu Mah. Göktepe Sok.

                                                                                      Gün  Ap. No:3/26 Kadıköy-İst.

 

2-Tülay Bal                     Mimar                    T.C                       Nispetiye Mah. Gözde Sok.

                                                                                       Engin  Ap. No:32-A D:35 II. Ulus-İst.

 

3-Nurten ilknur Çete       Mimar                    T.C                       Sofular Mah. Yeşil Tekke Kuyulu

                                                                                                  Sok. Doğan ap. No:8/1

                                                                                                  Fatih-İst.

 

4-Adnan Demir                Mimar                   T.C                       Ortaköy Mah. Dereboyu Cad.

                                                                                                  No:131/1 Ortaköy-Beşiktaş-İst.

 

5-Asuman Divan             Rest.Y.Mimar        T.C                       Selamiali Mah. Kerpiçhane Sok.

                                                                                                 No:15/4 Üsküdar-İst.

 

6-Ayşe Feyhan İnkaya     Y.Mimar               T.C                       Arnavutköy Mah. Kireçhane Çık.

                                                                                                  No:6/2

                                                                                                  Arnavutköy-Beşiktaş-İst

 

7-Hatice Karakaya            Mimar                  T.C                       Hatice Sultan Mah.

                                                                                                  Şahtiyancı Sok.  No:4/12

                                                                                       Fatih-İst

 

8-Mustafa Hakan Kıran     Y.Mimar              T.C                       Nispetiye Mah. Müd. Salih Rüştü

                                                                                                  Rüştü Bey Sok. Kır Ap. B Blok

                                                                                                   No:9 D:27 II. Ulus-İst

 

9-Nesrin Küçükbayrak       Mimar                  T.C.                     Cihannuma Mah. Serencebey

                                                                                                  Yokuşu Hanımeli Ap. No:19/9

                                                                                                   Beşiktaş-İst

 

10-Birsen Kürkçüoğlı         Y.Mimar              T.C                      Ortaköy Mah. A.A. Saygun Cad.

                                                                                                  Canan Sok. Yeşilevler 3/9

                                                                                                  Ortaköy-İst

 

11-Süreyya Saruhan           Y.Mimar             T.C                       Otağtepe,Al-Yap Sitesi B1 Blok  D:5

                                                                                                  Beykoz-İst.

 

Üyelik Durumu:

Madde 5: A-Dernek Üyeliği 4 çeşittir.

 1. a) Aday Üyelik
 2. b) Asil Üyelik
 3. c) Fahri Üyelik

ç) Onursal Üyelik

B-Üyelik Koşulalrı:

 1. a) Aday Üyelik:Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olmak üzere başvurabilir. Başvuru yazılı olup dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini dolduran ve imzalayan kişi derneğin 1 asil üyesi ile 2 yönetim kurulu üyesinin önerisi ile yönetim kurulunun 7/7 çoğunluğunun kabulü ile aday üye olur.Yönetim kurulu,aday üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde aday üyelik isteminin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Dernekler Yasasında gösterilen kamu görevi yapanaların aday üyeliğe kabulü için de ilgili merciden izin almış olmaları şarttır.

 

 1. b) Asil Üyelik:Yukarıdaki a bendine yazılı koşullarla aday üyeliğe kabul edilen kişilerin aday üyelikte bir yıl doldurmalarından sonra; bu kez 2 dernek asil üyesi ile 3 yönetim kurulu üyesinin önerisiyle yönetim kurulunun 5/7 çoğunluğunun oylarıyla asil üyeliğe kabul edilebilir. Asil üye olanlar, dernekler yasasının dernek üyelerine tanıdığı olanaklardan sonuna dek yararlanır.

 

 1. c) Fahri Üyelik:Ancak, dernek amacına uygun hizmetleri olan kimseler Yönetim Kurulunun kararıyla fahri üyeliğe kabul edilir. Fahri üyelerin, genel kurul toplantılarına katılmakla birlikte; seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

ç) Onursal Üyelik:Derneğin amacına uygun bilimsel üstün çalışmaları bulunan kimseler, yönetim kurulu kararıyla onursal üyeliğe kabul edilir. Onursal üyelerin genel kurula katılma hakları bulunmakla birlikte; seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

C-Genel kurulda, disiplin kurulu ve yönetim kurulunun verdiği cezalar ile üyelik önerileri görüşülemez. Ancak, genel kurula katılan asil üyelerin 1/10’unun genel kurul başkanlığına ortak yazılı başvurusu ile açılışta, mevcut gündeme ek olarak alınabilir. Konunun gündeme alınıp görüşülebilmesi için de genel kurula katılanların 1/10’unun kabulü gereklidir.

 

Ç-Dernek üyeleri, aynı amaçlar güden diğer kuruluş ve derneklerde yönetim kurulunun izni olmadan çalışamazlar.

 

D-Asil üyelerin genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Oy kullanma hakkı olan asil üyeler, oylarını bizzat kullanmak zorundadır.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

Madde6: A-Çıkma: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten çıkmak isteğini yazılı başvuru ile yönetim kuruluna ileten her üye üyelikten çıkabilir.

B-Çıkarılma: Aşağıda sıralanan suçları işleyenler ve bunların ötesinde dernekler yasasında yazılı kurallara uymayanlar, Yönetim Kurulunca yazılı savunmaları alınarak üyelikten çıkarma istemiyle disiplin kuruluna gönderilir.

 1. Dernek amacına ve dernek tüzüğüne aykırı davrananlar, derneğin manevi kişiliğini zedeleyici davranışlarda bulunanalar,
 2. Dernekler yasasına aykırı davrananlar,
 3. İş bu tüzüğün 5. maddesi Ç. fıkrasına aykırı davrananlar, bu fıkrada yazılı kuruluş ve derneklerden yönetim kurulunun izni olmaksızın çalışmalarda bulunanlar,

ç) Dernekte siyaset yapan, derneğin çalışmalarını siyasal tartışmalara yönelten veya derneği siyasal amaçlara alet edenler;

 1. Genel kurul ve yönetim kurulu karalarına uymayanlar,
 2. Yönetim kurulundan izin almaksızın dernek adına görüş bildirip, çalışmalarda bulunanlar,
 3. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenler, toplum içinden kötü tanınmış olanlar.

C-Aidat Ödemeyenler: Yüklendiği aidatı, vadettiği dönemlerde haklı bir nedene dayanmaksızın ödemeyen üyeye, Yönetim Kurulunca önce yazılı uyarıda bulunulur. Yazıya karşın, verilen süre içinde birikmiş aidatlarını vermeyen üyenin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

Ç-Dernek üyeliğinden çıkanlar ya da çıkarılanlar; dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak ileri süremezler.

 

Dernek Organları:

Madde7: Dernek organları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,

ç)  Disiplin Kurulu.

 

Genel Kurul:

Madde8: Genel kurul toplantıları iki çeşittir.

 1. Olağan toplantılar: 2 yılda bir Ekim ayında yönetim kurulunun kararlaştırdığı günde yapılır.
 2. Olağanüstü toplantılar:

ba-Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü haller,

bb-Genel Başkanın madde 19 uyarınca istemi üzerine,

bc-Madde 21 uyarınca, yönetim kurulu kararıyla,

bç-Asil üyelerin 1/5’inin yazılı istemi üzerine yapılır. Bu çağrı sonucu, yönetim kurulu 30 gün içinde gerekli yasal prosedürü gerçekleştirerek olağanüstü genel kurulu yapmak zorundadır.

bd-Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü:

Madde9: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilerek  toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa; ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri:

Madde10: Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

 

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde11: Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde12: Dernek  genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

 

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.11.maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilir.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

 

Toplantı sonunda, bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Toplantıda Görüşülecek Hususlar:

Madde13: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde14: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması

ç)  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 1. d) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması

      hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 1. e) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 2. f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak

      katılması veya ayrılması,

 1. g) Derneğin feshedilmesi,

ğ)  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

       getirilmesi.

 1. h) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylaması,

ı)  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tesbit edilmesi,

 1. i) Derneğin vakıf kurması,
 2. j) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle görevden alabilir.

 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulu Teşkili:

Madde15: Yönetim kurulu genel başkan, genel sekreter, genel muhasip ile birlikte toplam 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Seçilmeleri genel kurulda gizli oyla yapılır. Asil üyeliklerden boşalma olduğu taktirde yönetim kurulunun en fazla oy alan yedek üyeleri göreve çağırması zorunludur.

 

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu üyelerinin genel merkezin bulunduğu il merkezinde ikamet eden asil üyelerden seçilmesi şarttır.

 

Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini ücretsiz yaparlar. Ancak yönetim kurulu isterse günün koşullarına göre ücretli olarak, yardımcı, idari ve teknik elemanlar görevlendirebilir.

 

Mazeret bildirmeden veya yönetim kurulunca uygun görülecek mazereti olmadan aralıklı ya da aralıksız 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde16: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta bir veya birkaç dernek üyesine yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döenem ait bütçeyi hazırlayarak, genel kurula sunmak,
 3. c) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

ç)  İdari ve teknik konularda sürekli ve geçici ücretli veya ücretsiz görevliler tayin etmek

 1. d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 2. e) İcra organlarına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak ve genel kurul onayına sunmak,

f)Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satınalmak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşaa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin,ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

g)Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

ğ) Genel kurulda alınan alınan kararları uygulamak,

 1. h) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

ı) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 1. i) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 2. j) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

 

Genel Başkan :

Seçimi :

Madde17: Genel kurulun 3/5 çoğunluğuyla asil üyelerden seçilir. İlk 3 turda sonuç alınmazsa, adi çoğunlukla seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır.

 

Görev ve Yetkileri:

Madde18:

 1. Derneği temsil eder,
 2. Yönetim kuruluna başkanlık eder,
 3. Derneği yürütür, yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını bizzat veya ilgililer aracılığıyla sağlar,

ç)    Dernek çalışmalarının gerektirdiği işlerin yapılması için gerekli kararları ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alır, emir ve direktifler verir,

 1. Yönetim kurulunun icra organları ve diğer görevliler ile diğer görevlilerin kendi arasındaki eşgüdümü sağlar. Derneğin amiri itasıdır.

 

Madde19: Genel başkanın yönetim kurulu kararlarını veto hakkı vardır. Veto edilen karar aynı oturumda görüşülemez ve bu kararın tekrar görüşülebilmesi için olağanüstü oturum yapılmaz. Sonraki olağan oturumda da yönetim aynı kararda ısrar ederse ve genel başkan da ikinci kez veto hakkını kullanırsa, konu son kez 3. bir toplantıda yeniden ele alınır. Yönetim kurulu aynı kararında ısrar ederse, yönetim kurulunun kararı geçerli olur.

 

Genel başkan, yönetim kurulu ile sürekli anlaşmazlığa düşerse, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

Genel Başkana Vekalet:

Madde20: Genel başkanın hastalık veya başka nedenlerle izinli olması halinde, yerine genel sekreter vekalet eder. Genel başkan olmadan yönetim kurulu toplanamaz. Ancak genel başkan, yönetim kurulunun katılamadığı toplantılarına başkanlık etmesi için genel sekretere yetki verebilir.

 

Genel Başkanlığın Boşalması:

Madde21: İstifa veya diğer nedenlerle genel başkanlığın boşalması halinde, yönetim kurulunca genel kurul 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Genel Sekreter:

Seçimi :

Madde22: Genel kurulca adi çoğunlukla ve gizli oyla asil üyelerden seçilir. İstifası veya diğer nedenlerle genel sekreterliğin boşalması halinde, yönetim kurulu olağan genel kurula kadar kendi arasından bir genel sekreter seçer.

 

Görev ve Yetkileri:

Madde23:

 1. Yönetim kurulunca yetki verilen hallerde, genel başkanın bulunmadığı yerlerde derneği temsil eder,
 2. Genel başkan veya yönetim kurulunca belirlenen görev bölümüne göre, gerekli iç ve dış yazışmaları yapar,
 3. Büro çalışmalarını yürütür, derneğin işlerini takip eder,

ç)    Yönetim kurulu kararları ile genel başkanın isteklerini organlara ve diğer görevlilere ve faaliyet kollarına iletir. Uygulanmasını sağlar. Bunların çalışmalarını ve durumlarını genel başkana ve yönetim kuruluna aktarır.

 1. Genel başkana verilmiş görevlerin yürütülmesinde genel başkana yardım eder ve bu görevlerden genel başkan tarafından kendisine devredilenleri yürütür.
 2. Tüzük ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde derneğe yapılacak başvuruları karşılar. Yürütmenin gerektirdiği ilişkileri kurar,
 3. Demirbaşların, araç ve gereçlerinin korunmasından ve bakımından ve iyi kullanımından soruml

 

Genel Muhasip :

Seçimi :

 

Madde24: Genel kurulca adi çoğunlukla ve gizli oyla asil üyelerden seçilir. İstifası veya diğer nedenlerle genel muhasipliğin boşalması halinde; yönetim kurulu olağan genel kurula dek, kendi arasında bir genel muhasip seçer.

 

Görev ve Yetkileri:

Madde25:

 1. Derneğin mali işlerini yürütür, kanunen gerekli olan ilgili defterleri tutar,
 2. Genel kurula sunulacak bütçeyi hazırlar ve genel kurulun onayına sunar,
 3. Harcamaların bütçeye uygunluğunu sağlar. Aylık balanslar ile üçer aylık devrelerde ara bilançolar düzenler ve ara bilançoları dernek merkezinde duyurur,

ç)  Derneğin parası sorumluluğunda olup, genel başkan ile birlikte veya yönetim kurulunca

    görevlendirilecek bir başka yönetim kurulu üyesi ile birlikte bankaya yatırır veya çeker,

 1. Harcamaları ilgili tüzük ve yönetmelik maddeleri ile yönetim kurulu kararları uyarınca yapar.

 

Yönetim Kurulunu Oluşturan Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Muhasip dışındaki üyeler :

Seçimi :

Madde26: Genel kurulca adi çoğunlukla ve gizli oyla asil üyelerden seçilir. Oylamada en çok oy alan 4 kişi asil, 5 kişi yedek yönetim kurulu üyesi olur. İstifa veya diğer nedenlerle yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, genel kurulda en çok oy almış yedek üye yönetim kurulu toplantılarına asil üye olarak çağrılır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Dernekler  Kanunu madde 28 hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Görev ve Yetkiler:

Madde27: Yönetim kurulu üyeleri, dernek tüzüğü uyarınca, yönetim kurulu tarafından dernek amacının gerçekleştirilmesi yönünde, yönetim kurulunca kendilerine verilecek görevleri yerine getirir.

 

Denetleme Kurulu:

Seçimi :

Madde28: Genel kurulca asil üyeler arasında, adi çoğunlukla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu, seçimi izleyen 10 gün içinde toplanıp, kendi arasından birini başkan seçerek yönetim kuruluna bildirir.

 

Denetleme kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

 

Görev ve Yetkileri:

Madde29: Derneğin bütün hesaplarını, para ve mallarıyla ilgili işlemlerini denetler.

Madde30: Denetleme kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak denetlemelerini yapar, raporunu yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülmek üzere genel başkana verir. Ayrıca her üye gerekli gördüğü hallerde tek başına da denetleme yapabilir. Raporunu yönetim kuruluna verir. Denetleme yapılacak gün en az 15 gün önceden yönetim kuruluna yazı ile bildirilir.

 

Denetleme kurulu çalıştığı dönem ile ilgili denetleme raporunu hazırlayarak genel kurula sunar.Denetleme kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Disiplin Kurulu :

Seçimi :

Madde31: Genel kurulca asil üyeler arasından adi çoğunlukla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu seçimi izleyen 10 gün içinde toplanıp, kendi arasından bir başkan seçerek yönetim kuruluna bildirir.

 

Disiplin kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

 

Görev ve Yetkileri:

Madde32: Disiplin kurulu yönetim kurulunca kendisine gönderilen işler hakkında karar verir. Disiplin kurulunca görüşülecek işlerin hazırlık soruşturmasını yönetim kurulu yapar. Kurul, dosya üzerinde inceleme yapmakla birlikte, gerekli gördüğü soruşturmayı kurul olarak da yapabilir veya kurul üyelerinden herhangi birine yaptırabilir.

 

Yönetim kurulunca gönderilecek işlerin en çok bir ay içinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu sürede sonuçlandırılmayan işler hakkında yönetim kurulu evrakı sevkederken verilmesini istediği cezayı, disiplin kurulu kararına değin uygular.

 

Yönetim kurulu sorunlu üye yada üyeleri disiplin kuruluna tedbirli olarak gönderebilir. Bu durumda, disiplin kurulu evrakın eline geçmesinden başlayarak 10 gün içinde karar vermek zorunluluğundadır.

 

Cezalar :

Madde 33: a) Derneğin aday üyelerini her türlü cezalandırma yetkisi yönetim kurulunundur.

 1. b) Disiplin kurulu,tüzük ve mevzuata aykırı hareket eden dernek üyelerine aşağıdaki cezaları verebilir:

ba- Uyarı : Dernek disiplinine uymayanlar,üyeler ve dernek hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar,geçimsizlik yapanlar,üyeleri itaatsizliğe özendirenler,dernek binasında veya faaliyet gösterilen yerlerde yönetim kurulu kararı ile ilgililerin emirlerine uymayanlar ve benzeri surette derneğe zarar verebilecek davranışta bulunanlar uyarı cezası alır.

bb- Kınama : İki uyarı cezası alanların üçüncü kez yeniden disiplin kuruluna verilmesi halinde; dernek disiplinini toplu olarak bozmaya kalkışanlar,yönetim kurulu üyelerini küçük düşürücü faaliyette bulunanlar veya hareket edenler, üyelere karşı haksız eylemde bulunanlar,toplu olarak dernek veya yönetim kurulu aleyhinde fiili durum yaratanlar,derneğin temsil edildiği faaliyetlerde derneği küçük düşürücü davranışlarda bulunanlar, aynı amaçlı dernek ve kuruluşlarda yönetim kurulundan izinsiz görev yapanlar, tarihi yapı ve çevre korumacılığına ,karşı çalışmalarda bulunanlar kınama cezası alır.

 1. bc) Üyelikten Geçici Çıkarma : İki kınama cezası alanlar ve üçüncü kez aynı doğrultuda suç işleyenler,derneği küçük düşürücü çalışmalarda bulunanlar,dernek üyelerini aynı konuda çalışan dernek ve kuruluşlara geçmek üzere ayartanlar veya geçenler,her hangi bir başlık altında ayırımcılık yapanlar,dernekte siyaset yapanlar,dernek araç gereçleri ile demirbaşlarına zarar verenler veya ihtara rağmen teslim etmeyenler,yönetim kurulu üyeleri ile yönetici durumunda bulunan üyelerle diğer üyelere dürüst olmayan veya sert harekette bulunanlar üyelikten geçici olarak çıkarılırlar.

bç- Üyelikten Çıkarma : İş bu tüzüğün 6/B maddesinde yazılı hallerde uygulanır.

 

Madde 34 :Disiplin kurulu kararları kesindir.Ancak kesin çıkarma cezası verilen üye,ilk genel kurul toplantısında başvuruda bulunursa,bu başvurusu Dernekler Yasasının 25. maddesinde ön görülen şekilde görüşülebilir.Bu çoğunluk sağlanamazsa yeniden üyelik önerisi ve disiplin kurulu kararları genel kurulda görüşülemez.

 

İcra Organları :

Madde 35 : Yönetim kurulu dernek çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için,aşağıdaki icra organlarını ve burada sıralanmayan ancak derneğin olağan akışı içinde gereksinme duyulacak başka konularda da gerekli icra organlarını atar. İcra organlarının görev,yetki ve sorumlulukları, çalışma şekilleri,süresi,görevden alınması,her bir icra organı için yönetim kurulunca ayrı ayrı hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

 

 1. a) Teknik Müdürlükler:

aa- Yayın ve Arşiv Müdürlüğü

ab- Dış ilişkiler Müdürlüğü

ac- Sosyal İlişkiler Müdürlüğü

aç- Proje Geliştirme ve Uygulama Müdürlüğü

 1. b) Teknik Kurslar,
 2. c) Çalışma Gurupları,

ç)   Üst Danışma Kurulu,

 1. d) Yapı Tasarrufu Fonu.

 

Teknik Müdürlükler :

Madde 36 :a) Atanması: Genel sekreterin önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla, üyeler arasından atanır.

b)Görev ve Yetkileri: Genel sekreter tarafından kendilerine tebliğ edilen ve kendi konularını ilgilendiren yönetim kurulu kararları ile genel başkanın talimatlarını uygularlar.Çalışmalarında usulsüzlük veya yetersizlik görüldüğünde yönetim kurulu kararıyla görevden alınırlar.Çalışmalarını yönetmeliklere uygun yürütmek zorunluluğundadırlar.Yönetim kurulu kararı olamadan,dernek adına hiç bir çalışmada bulunamazlar.İcra organlarının birbirleriyle ve yönetim kuruluyla ilişkileri Madde 23/ç'ye göre yürütülür.Müdürler ve grup başkanları kendi gruplarıyla ilgili derneğe ait demirbaşların saklanmasından birinci derecede sorumludur.

 1. c) Tazminatları : Teknik müdürlere,yönetim kurulunca yardımcı olarak çalıştırılan idari ve teknik personele ve ilgili öğretim görevlilerine yönetim kurulu kararı ileçalışmalarının çokluğuna ve görevlerindeki yeterliklerine göre,genel sekreterin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla tazminat verilebilir.

 

Teknik Kurslar :

Madde 37 : Dernek amaçlarına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile gerekli görülen zamanlarda eğitim amaçlı olarak açılabilir. Teknik kurs sorumlularının atama, görev ve yetkileri, tazminatları, görevden alınmaları konusunda madde 36 hükümleri uygulanır.

 

Çalışma Grupları :

Madde 38 : Yönetim kurulunun belirleyeceği konularda araştırmalar yapıp, rapor hazırlamak, yönetim kuruluna yardımcı olmak amacıyla oluşturulan çalışma guruplarıdır. Çalışma gurup başkanlarının atama, görev ve yetkileri, tazminatları, görevden alınmaları konusunda madde 36 hükümleri uygulanır.

 

Üst Danışma Kurulu :

Seçimi :

Madde 39 : Dernekte genel başkanlık veya genel sekreterlik yapmış üyelerden, dernek amaçlarına uygun dernek dışında en az 10 yıl hizmet etmiş kişilerden, dernekte en az 5 yıl hizmet etmiş yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunca seçilecek bir üye ile olanaklar çerçevesinde yerel yönetimlerden, Kültür Bakanlığından ve benzeri kuruluşlardan alınacak üyelerden oluşturulur. Üst danışma kurulu en az yedi kişiden oluşur. İlk toplantılarında kendi aralarında bir başkan seçip yönetim kuruluna bildirirler.

 

Görev ve Yetkileri :

Madde 40 :Dernek amaçları doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yapar, dernek çalışmalarına bilimsel ve teknik yönden ışık tutar.

 

Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde toplanarak gündeme getirilen konuları görüşür.

 

Üst danışma kurulu, yönetim kurulu kararı ve genel başkanın çağrısı ile toplanır.

 

Yapı Tasarrufu Fonu :

Seçimi, Görev ve Yetkileri .

Madde 41 : Dernek amaçlarıyla ilgili madde 3/j'deki amacın gerçekleştirilmesi konusunda,yönetim kurulunca bir yapı tasarrufu fonu oluşturulur. Bu fonun yönetimi, çalışması ve kullanılması gibi her türlü konu hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.

 

Hesap İşleri :

Madde 42 : a) Derneğin tüm hesap işleri, para, taşınır veya taşınmazları ile ilgili işlemler genel muhasip tarafından yürütülür.

b)Her türlü gelir-gider işlemleri genel muhasibin önerisi ve yönetim kurulunun onayıyla görevlendirilebilecek bir yetkili tarafından genel muhasibin sorumluluğu altında yürütülür.

 

Madde43: Dernek bütçesi, iki yıllık gelir ve giderleri göstermek üzere düzenlenir ve genel kurul toplantıları arasında geçerlidir.

 

Harcamalar :

Madde44: a) Yolluk :Yönetim kurulu kararıyla görevlendirilerek bulundukları ilin sınırları dışına çıkanların, gidiş ve dönüş yol parası, konaklama ve zorunlu giderleri karşılanır. Yol parasının hesabı ve ulaşım araçlarının seçimi yönetim kuruluna aittir.

 1. b) Avanslar :Genel muhasip tarafından yönetim kurulu kararı ile verilir. Masraf belgeleri alındığında genel muhasip tarafından yönetim kuruluna sunularak,avans kapatılır. Avanslar basılı fişlerle ödenir.

c)Ücretler : Dernek üyeleri dışında, kapıcı, hademe, sekreter, özel durumlarda geçici görevli, öğretim görevlileri, danışman ve benzeri kişilere ve yönetim kurulu kararı ile verilir. Ücretler günün koşullarına göre yönetim kurulu kararı ile saptanır.

 

Masrafların Belgelenmesi :

Madde45: Dernek gelir ve giderleri yönetim kurulu kararıyla dernekler yasasının 63. maddesinin gösterdiği biçimde ve yönetmeliğe uygun olarak gelir-gider makbuzu, gider tutanağı ve fatura karşılığı yapılır.

Gider Makbuzu : Miktarı yönetim kurulu tarafından belirlenen harcamalarda kullanılır.

Gider Tutanağı : Miktarı yönetim kurulu tarafından saptanacak gider makbuzu sınırlarını aşan ve fatura alınamayan harcamalarda, genel muhasip başta olmak üzere 3 yönetim kurulu üyesi tarafından düzenlenir.

Fatura : Yönetim kurulu kararıyla yapılan harcamalar karşılığında yasal nitelikte fatura alınır.

 

Tüm harcamalar, tazminatlar, avanslar, yolluklar yönetim kurulu olurundan geçirilir. Aksi takdirde, genel muhasip yapılan harcamaların sorumlusu olur.

 

Derneğin Gelirleri ve Tutulacak Defterler :

Madde 46 : Derneğin gelirleri:

 1. a) Üyelik aidatı,
 2. b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi çalışmalardan sağlanan gelirler,
 3. c) Derneğin mal varlıklarından elde edilen gelirler,

ç) Bağışlar ve yardımlar,

d)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun toplanacak bağış ve yardımlar,

 1. e) Dernek amaçlarına uygun yapılacak üretimden elde edilen gelirlerden ibarettir.
 2. f) Diğer gelirler

 

Bu gibi gelirlerin toplanması ile ilgili makbuz ve evrakın basımı, temini genel muhasibin sorumluluğundadır.

 

Aidatlar :

Madde47: Aidatlar yıllık 48 YTL (Kırk sekiz Yeni Türk Lirası)' dır.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler :

Madde 48 : Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 bin YTL' yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlıyarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda,üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulması Gereken Defter ve Kayıtlar :

Madde49: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutacaktır.

 

 1. a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri,derneğe giriş tarihleri,aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

 

 1. b) Karar Defteri : Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

 

 1. c) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur.Gelen evrakın aslı,giden evrakın sureti dosyasında saklanır.

 

ç) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildiği yerler bu defterde gösterilir.

 

 1. d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 2. e) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

 

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :

Madde 50 : İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)(Dernekler Yönetmeliği EK-16' da belirtilen) İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir.Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,yıl sonlarında (31 Aralık),Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin İç Denetimi :

Madde 51 : Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri :

Madde 52 : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği :

Madde 53 : Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli :

Madde 54 : Genel kurul,her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3' dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 55 : Tasfiye işlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ''Tasfiye Halinde Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği'' ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul,önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler ,alındı belgeleri,harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları,genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel kurulda,devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte em fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağınında eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev,bir yönetim kurulu üyesinede verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği :

Madde 56 : Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde : İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar,derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin :

 

Adı Soyadı                                                    Görev  Ünvanı

Nilgün Olgun                                               Genel Başkan

Ayşe Selmin Bodur                                     Genel Sekreter

Serap Demir                                                 Genel Muhasip

Asuman Divan                                              Yönetim Kurulu Üyesi

Deniz Alkan                                                  Yönetim Kurulu Üyesi

Yeter Özdoğan                                             Yönetim Kurulu Üyesi

Armağan Ayla İmre                                      Yönetim Kurulu Üyesi

 

Madde 57 : İş bu tüzük 57 asıl, 1 geçici maddeden ibarettir.

 

Nilgün Olgun                           Ayşe Selmin Bodur                          Serap Demir

 

Asuman Divan                         Deniz Alkan                   Yeter Özdoğan                

 

Armağan Ayla İmre